סינמטק
המנוי אישי ואינו ניתן להעברה. • תוקף המנוי שנה מיום הצטרפותך ו/או ממועד חידושו.
סינמטק ילדים
משפחת מנויי סינמטק הילדים סינמטק הילדים הוא מוסד קולנוע ייחיד וייחודי בתחום תרבות הילדים והנוער בישראל בכלל ובתחום הקולנוע בפרט.המנוי אישי ואינו ניתן להעברה. • תוקף המנוי שנה מיום הצטרפותך